یکشنبه , مرداد ۱۰ ۱۴۰۰
خانه / مقالات / تحقیق شبكه هاي توزيع مويرگي در بازار ايران

تحقیق شبكه هاي توزيع مويرگي در بازار ايران

تصميم درمورد کانال توزيع فروش کالا، از عبارت مهمترين تصميماتي است که فرا روي مديران قرار دارد. تصميم درباره توزيع کالا بر ساير تصميمات بازاريابي تاثير مستقيم مي گذارد. نبض يک شرکـت در دست شبکه توزيع فروش آن است، اما با تمام اين شرايط اکثرا شرکت ها به کانال‌هاي توزيع کالاهاي توجه کافي ندارند اين امر گاه عواقب زيانباري براي آنان به دنبال دارد و در مقابل، بسياري از شرکـت هاي با استفاده از سيستم هاي توزيع خلاق، به مزيت رقابتي دست يافته اند. اين نوشتار سعي دارد كه بر اساس تجربيات نويسنده، انواع كانال‌هاي توزيع در ايران مزايا و معايب هريك را بيان كند
%name تحقیق شبكه هاي توزيع مويرگي در بازار ايران
انجام پایان نامه کارشناس ارشد

انجام پایان نامه کارشناس ارشد,انجام پایان نامه کارشناس ارشد,انجام پایان نامه کارشناس ارشد

توزيع کالا از طريق شبکه هاي توزيع عمده فروشي
محاسن:
۱٫ هزينه هاي توزيع در اينروش پايين تر است و قيمت تمام شده کالا را کاهش داده و يا حاشيه سود خرده فروش را افزايش مي‌دهد.
۲٫ تعداد زيادي از شرکـت ها و مراکز پخش کوچک از طريق شبکه هاي توزيع عمده فروشي تامين مي شوند.
معايب:
۱٫ به دليل شيوه هاي ویِژگزینشه نقد نسيه در بازار، کالاها اکثرا ً بسيار پايين تر از قيمت واقعي به فروش مي روند و استراتژي‌هاي قيمت گذاري کالا را در کل بازار تحت الشعاع قرار مي دهند و به اصطلاح، کالا ذليل مي شود.
۲٫ شرکت ها هيچ کنترلي بر شيوه هاي توزيع بازار ندارند.
۳٫ ريسک باز پرداخت وجه کالاي فروخته شده افزايش مي يابد.
۴٫ شبکه توزيع شرکت به صورت شبه انحصاري در اختيار بنکداران قرار مي گيرد که در بلند مدت براي شرکت خطرناک است شرکت عملاً از مکانيسم توزيع کالا هيچ اطلاعي ندارد.
۵٫ شبکه توزيع عمده فروشي هيچ فشاري براي فروش کالاهاي شرکـت به خود وارد نمي سازد در صورت ضعيف بودن کالا به هر دليل، کالا را پس مي زند.
توزيع کالا از طريق شبکه کمپانی هاي پخش
اساساً به دليل اينکه هر شخصي با هر سابقه با هر میزان پاما مي تواند مبادرت به ايجاد مجموعه پخش كند (همان گونه که در کشور، به ويژه در شهرهاي بزرگ مانند تهران بوضوح شاهد آن هستيم)، تعداد زيادي شرکت هاي پخش کوچک در جاهاي مختلف مشاهده مي شود که ريسک فعالی ت با اين مجموعه ها چه از نظر بازپرداخت وجه کالاهاي فروخته شده و چه از نظر کنترل شیوه فعالی ت آنها به حدي بالاست که عملاً فعالی ت با اين سيستم ها را فاقد هر گونه توجيه مي كند.
در اين بخش تنها به همکاري با شرکـت هاي بزرگ پخش اشاره مي شود:
مزيتها:
۱٫ ريسک بازگشت وجه کالاي فروخته شده نسبتاً در مقايسه باروش اول پايين است.
۲٫ به دليل وجود تجربه نسبتاً خوب در امر توزيع مويرگي وجود اطلاعات به روز در اين سيستم ها، کنترل شبکه توزيع مسيرکالاي فروخته شده آسان است.(اما اگر اطلاعات در اختيار شرکـت توليد کننده قرار داده شود).
۳٫ سرعت انتقال کالا به بازار نسبتاً بهتر است.(اما نه در تمام موارد )
۴٫ به دليل متمرکز بودن سيستم سفارش دهي و باز پرداخت وجه کالاي فروخته شده، موارد تعدد مشتري مراکز سفارش وجود ندارد طرف حساب يک نفر است.
معايب:
۱٫ شرکت توليد کننده هيچ کنترلي بر شيوه هاي توزيع کالا ندارد.
۲٫ به دليل واحد بودن کانال توزيع، در صورتي که به هر دليل، شرکـت توزيع کننده، توزيع کالا را انجام ندهد، کمپانی توليد کننده فلج خواهد شد.
۳٫ سيستم تامين مالي مجموعه ، منوط به پرداخت پول از يک منبع واحد مي شود. در صورتي که به هر دليل پرداخت پول از طرف کمپانی توزيع کننده قطع شود، سيستم توليد کننده با موارد عديده اي مواجه خواهد شد.
۴٫ در صورتي که عملکرد سيستم توزيع مورد رضايت توليد کننده نباشد، شرکـت توليد کننده نمي تواند عکـس العمل مناسب سريع از نشان دهد.
۵٫ در بلند مدت، کمپانی توزيع کننده عملاً تعيين کننده خط مشي توليد کننده خواهد بود توليد کننده بايد تابع تصميمات توزيع کننده باشد.
۶٫ دوره باز پرداخت وجه فروخته شده به شرکت هاي پخش بزرگ بسيار طولاني بوده و هزينه فرصت از دست رفته سرمايه براي شرکت هاي توليد کننده بالا خواهد بود.

مجتمعهاي توليدي شبکه هاي توزيع مستقل
اساساً صاحبان سرمايه و متخصصین بازار ببهتر ي از معايب اساسي شرکت هاي پخش بزرگ آگاه هستند از سالهاي قدیم کشور همیشه شاهد تولد مجموعه هاي پخش مختلف در مجتمعهاي توليدي بوده است که اين مسئله تا امروز همچنان ادامه دارد.
در قدیم مجتمعهاي مختلف توليدي که اندازه وسيعي از کالاهاي با برند معتبر اين کشور را توليد مي کنند، با آگاهي از اهميت فوق العاده استراتژي توزيع و به مقصد رساني کالا ايجاد دسترسي آسان به کالا براي مشتري کنترل شيوه توزيع بازار محصول و بسياري از موارد ديگر، مجموعه اي از کمپانی هاي توزيع تخصصي را راه‌اندازي كردند که اين مجموعه ها در حال حاضر از کمپانی هاي قوي معتبر پخش در کشور محسوب مي شوند. نکته حائز اهميت اين است که به طور معمول مجتمعهاي توليدي و کمپانی هاي توليدي بزرگ که داراي شبکه هاي توزيع مستقل هستند ، اکثرا ً از برندهاي معتبرتر حضـور فعالتري در بازار برخوردارند سودهاي کلاني از محل فروش کالاها براي کارخانه هاي ايجاد مي كنند. در حالي که کمپانی هايي که با شبکه هاي توزيع ديگر فعالی ت دارند، از اين مزيت ها برخوردار نيستند يا کم بهره اند و هزينه هاي سرسام آوري را جهت توزيع محصولات و تقويت جايگاه برند در بازار مي پردازند.
توجيه هزينه اي ايجاد شبکه هاي توزيع براي مجتمعهاي بزرگ توليدي
پر واضح است که ايجاد شبکه هاي توزيع داراي هزينه هاي نسبتاًسنگيني می باشند و تقريباً در تمام موارد در سالهاي اول سود آور نيستند. ولی سوال اساسي اينجاست که با توجه به هزينه سنگين اين مجموعه ها چرا مجتمعهاي توليدي تمايل دارند اين شبکه هاي توزيع مستقل را ايجاد كنند. دلايل فراواني براي توجيه اين مسئله وجود دارد که در قبل به تعدادي از آنها اشاره شد.
اما يکي ديگر از دلايل اصلي ايجاد اين شبکه هاي توزيع، اين است که شرکت ها و مجتمعهاي توليدي به دليل اندازه وسيع توليداتشان اساساً احتمال دارد نتوانند مجموعه معتبري را پيدا کنند که اين اندازه وسيع کالا را توزيع كند از سوي ديگر با توجه به هزينه هاي بالاي توزيع کالا از طريق شبکه هاي توزيع ديگر ايجاد اين شبکه هاي توزيع در بلند مدت کاملاً داراي توجيه اقتصادي است.
اما اساساً مجتمعهاي توليدي در ايجاد شبکه هاي توزيع مستقل، به دنبال کسب سود نيستند، زيرا توزيع قوي کالاهاي توليدي کمپانی هاي تحت پوشش اين مجتمعها با هزينه هاي نسبتاً معقول، باعث مناسب در سطح بازار، جاي گرفتن کالاها در قفسه فروشگاهها در نقاط مختلف بازارهاي هدف، افزايش اندازه فروش کالاها مجتمعهاي توليدي به ميزان قابل قبول، کنترل دائم و آسان بازارهاي هدف کنترل وضعيت بازگشت سرمايه كم شدن ريسک هاي ارتباط با آن که يکي از مهمترين موارد مجموعه هاي توليدي در ايران است مي شود. اين مزايا ايجاد شبکه هاي توزيع مستقل را حتي در صورت زيانده بودن جهت آنها منطقي و توجيه‌پذير كرده است

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

کاربرد های آباژور در موارد مختلف

کاربرد های آباژور در موارد مختلف اگر نور نباشد زندگی غیر ممکن خواهد بود. شما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان خرید فیلترشکن خرید vpn خرید vpn ارزان خرید vpn خرید vpn
close
خرید بک لینک قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس خرید وی پی ان