چهارشنبه , مرداد ۱۳ ۱۴۰۰
خانه / مقالات / ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان

ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان

با وجود تعاریف زیاد در مورد بهره وری به منظور اجرایی كردن آن در آموزش و پرورش می بایست تعریفی همموسیقی سازگار با شرایط و نیازهای روش پرورش به كار برد و ازطریق مشاركت كلیه كاركنان قدم های تاثیر گذار ی را در این راه برداشت.
Original advisory services advisory role in improving the quality of mental state ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان
مشاوره آنلاین

مشاوره خانواده,مشاوره ازدواج,مشاوره آنلاین

راهكارهای افزایش بهره وری مستلزم معرفت كافی وضعیت موجود و فرهنگ كاری آموزش پرورش است. باتوجه به فرق های با اهمیت در فرهنگ كاری سازمانها وضعیت موجود آنها می توان گفت راهكارهای ارتقا بهره وری نیز در آنها مفرق خواهدبود. در سطح كلان یا ملی این وظیفه دولت است كه با برنامـه ریزی لازم زمینه ارتقای بهره وری را فراهم سازد. ولی در سطح خرد به مفهوم در سطح مدارس مدیریتها و سازمانهای آموزش و پرورش وظیفه مدیران این واحدهاست كه با ایجاد جو مشاركت در محیط در كاركنان حس غرور نسبت به كار ایجاد كرده و با تشویق كاركنان خوب تلاش گر، گرایش و تعلق خاطر آنان را به محیط كار بیشتر كنند.

آنها همين طور می توانند با افزایش میزان صمیمیت ایجاد روح همكاری در محیط كار، رابطه كاركنان مدیران را نزدیك تر کرده آنان را به مشاركت در بازبینی بهره وری سازمان یا مدرسه تحت سرپرستی خود كاهش اتلاف منابع راغب سازند . ضروری ه این امر، شناخت تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی بررسی عملكرد فرآیندهای مختلف روش پرورش نتایج حاصل از این فرآیندها تلاش بی وقفه برای دگرگونی آن است كه سیستم های سازمان را در راستای ویرایش مستمر و مطلوب روند رو به بیشتر شدن هدایت كند. ازعبارت راهكارهای ارتقا بهره وری می توان موارد زیر را توصیه نمود:

۱) تعهد و پشتیبانی مدیریت اافزایش از برنامـه های عملیاتی بازبینی ارتقا بهره وری.

۲) تشكیل كمیته عالی بهره وری متشكل از مدیران كلیه واحدهای سازمان ، هسته ها تیم های اصلاح بهره وری با مشاركت فراگیر فرآیندگونه كلیه كاركنان با نگرش ایجاد دوایر یا گروه های ویرایش بهره وری

۳) تدوین استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر و جاری سازی عملیاتی آن.

۴) ایجاد باور، اعتماد اطمینان در كاركنان نسبت به استراتژی برنامـه های توصیه ی.

۵) بكارگیری مكانیزم های بررسی عملكرد سازمان تدوین جاری سازی شاخص های ارزیابی و سنجش عملكرد سازمان همسو با مدیریت بهره وری از قبیل موثر ی ، كارآیی، انعطاف پذیری و كیفیت زندگی كاری.

۶) اصلاح نظام مدیریت كه در این راستا بایستی اهداف و ساختار سیـستم با نگرش فرآیندی تنظیم شود از گسترش بی رویه افقی عمومی سازمان پیشگیری گردد. همين طور بایستی به درجه ادغام تمام سیـستم های مستقل تخصصی به سیسـتم ی جامع یكپارچه با نگرش فرآیندی ، كیفیت داده ها كیفیت فرآیند تغییر، توجه زیاد شده بین مراحل حساس تغییر، رابطه ضروری ایجاد گردد.

۷) برقراری روش های موثر در تمام سطوح سازمان.

۸) برقراری ارتباط و همكاری موثر بین واحدها و پارت های مختلف سازمان با بكارگیری فنون كار گروهی.

۹) سازگاری بین مدیریت و قوت كار درروش های بازبینی بهره وری.

۱۰) از كاركنان انجام كار با كیفیت خواسته شود.

۱۱) اولویت دادن به مشاهدات كاربردی درباره فرآیندهای شغلی كاری.

۱۲) مدیر باید همه كاركنان را از جزییات كاری كه در حال انجام آن می باشند ، مطلع کرده و آنان را در ویرایش فرآیندها مشاركت و کمک دهد.

۱۳) مدیران بایستی از اهداف پراكنده و بدون برنامـه ریزی اجتناب كنند.

۱۴) مدیران بایستی شخصاً زمان زیادتری برای پروگرام ریزی ، هدایت و كنترل کار ها جهت بیشتر شدن بهره وری صرف كنند.

بیشتر شدن بهره وری در روش پرورش ضمن اینكه سبب ارتقا كیفیت خدمات آموزش و پرورش می گردد ، قیمت تمام شده آن را كاهش می دهد ، بازدهی سرمایه را نیز افزایش داده و ارتقای استانداردهای زندگی را فراهم می سازد كه این هر دو از عــوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند .

پس ، می توان گفت كه افزایش بهره وری به جهت در راهنمای پرورش برترین وسائل برای بیشتر شدن بازبینی سطح زندگی مردم و ایجاد ثروت ملی است. از دیدگاه سیـستم ی با گسترش این تفكر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت كه افزایش بهـــره وری روش پرورش سبب ارتقا بهره وری ملی شده و آن هم به بالا رفتن قدرت خرید مردم ، رونق اقتصادی ، ارتقا درآمد ملی ، كاهش تورم و همين طور ارتقا اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.

بهره وری در آموزش و پرورش

دیر زمانی از بکارگیری شیوه های ارتقای کیفیت و بهره وری در صنایع بخشهای اقتصادی نمی گذرد. موفق یت این راهکارها در رشد گسترش اقتصادی، صاحبنظران را بر آن داشت تا آنها را در بنیادی ترین نهاد اقتصادی اجتماعی به مفهوم روش و پرورش بیازمایند صد اما بکارگیری روش های ارتقای بهره وری در نظام های آموزش ی خوب یت آمیز بوده است. بطوری که همگان معتقد هستند کشورهای پیشگام در رشد و گسترش اقتصادی اجتماعی مسیری جز ارتقای کیفیت بهره وری در روش و پرورش را نپیمودند. پس مصرف از خاصیتهای حاصل از ارتقای بهره وری نقش بسیار زیاد مهمی در رشد و گسترش اقتصادی اجتماعی کشورهای گوناگون دارد.

كشور ما نیز كه در جهت اقتصاد دانایی محور حركت می‌كند و همه تلاش خود را برای ارتقا سرمایه‌های آدم ی بكار می‌گیرد چاره‌ای جز ارتقای بهره ‌وری در سطوح گوناگون به مخصوص آموزش پرورش ندارد.

ضرورت ارزش بهره وری در روش پرورش:

یکی از زیر بنایی ترین گذاشته ای همه جوامع بشری بعد از خانواده، روش پرورش است.هر ساله منابع آدم ی مالی زیاد زیادی برای تعلیم تربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.اینکه دانش آموزان آگاهي ها توانمندیهای ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند و در رشد اعتلای جامعه تاثیر گذار باشند، از مهمترین چالشهای گریبان گیر نظام های راهنمای ی جهان ، به خصوص نظام روش ی کشور ماست.

ارتقای بهره وری در روش پرورش نه فقط به گسترش اقتصادی اجتماعی کمک می نماید ،بلکه از طریق تربیت قوت آدم ی کارآمد خلاق می تواند سبب اعتلای کشور گردد. از آنجایی كه امروزه دانش آموزان علاوه بـر مهارتهای پایه نیازمند مهارتهای پیچیده ‌تری هستند و منابعی كه در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، محدود است در نتیجه ارتقای بهره‌ وری در روش و پرورش می بایست از طریق ارتقای بهره وری در مدارس صورت گیرد. اگر راهنمای پرورش ، تغییرات كیفی در فرهنگ حاكم بر جامعه بوجود آورد، بدون شك می‌تواند از طریق تحول در رفتار مردم و شكل گذاشته ای اجتماعی، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در نرخ افزایش بهره‌ وری بوجود آورد.

افزون بر این، افرادی كه دانش مهارت مفید ی به دست می‌آورند، می‌توانند شخص مفید ی در جامعه به شمار آیند. راهنمای و پرورش با تقویت تحكیم سرمایه‌های مادی آدم ی بر رشد ارتقای بهره ‌وری سرعت می‌بخشد. ۱

پیش از ارایه راهكارهای گوناگون در زمینه ارتقای بهره‌ وری در مدارس می بایست تعریف دقیقی از آن ارایه نمود. به همین دلیل در این بخش تعاریف گوناگون بهره‌ وری در راهنمای و پرورش ارایه می‌گردد.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

کاربرد های آباژور در موارد مختلف

کاربرد های آباژور در موارد مختلف اگر نور نباشد زندگی غیر ممکن خواهد بود. شما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان خرید فیلترشکن خرید vpn خرید vpn ارزان خرید vpn خرید vpn
close
خرید بک لینک قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس خرید وی پی ان