دوشنبه , اردیبهشت ۲۰ ۱۴۰۰
خانه / مقالات / نقد سریال شهرزاد

نقد سریال شهرزاد

تنهایی شهرزاد
شکی نیست که شهرزاد یکی از داستانی های خوب شبکه نمایش خانگی است که هر روز طرفداران بیشتری پیدا می نماید . بخشی از موفق یت داستانی شهرزاد به شخصیت های تاثیرگذار جریان مربوط می شود که مخاطب را پای تلویزیون میخکوب می نماید و او را تا تماشای قسمت بعدی در انتظار نگه می دارد. اینکه هر کدام از شخصیت ها چه خصوصیات یی دارند موضوعی است که محمود هندی پور، روانشناسی مشاور، ان را نقد می نماید تا ابعاد مختلف فرد های جریان را خوبتر بشناسید رفتارهای بعدی آنها را تا حدودی پیش بینی بکنید .

20 نقد سریال شهرزاد
دانلود قسمت ۲۰ شهرزاد

دانلود سریال شهرزاد قسمت بیستم,دانلود سریال شهرزاد قسمت ۲۰,دانلود قسمت ۲۰ شهرزاد

شهرزاد، شجاع و با عزم
شهرزاد در عین حالی که دختر ی تحصیلکرده مستقلی است، ظرافت های زنانه ای دارد این حالت هارا از طریق لحن دیالوگ ها، چشم ها نگاهش به زیبا یی به فرهاد نشان دهد. به خصوصی در جایی که فرهاد نجات پیدا کرده شهرزاد قربان صدقه اش می رود اینقدر این کار را درست انجام می دهد که مخاطب به خوب ی تحت تاثیر قرار می گیرد. یکی از علتهای موفق یت داستانی این است که روی بخشی های حسی انتقال حس ی به بهتر ی کار شده ترانه علیدوستی هم در این نقش بسیار زیاد بهتر عمل می نماید . او توانسته این احساس ی را به خوب ی انتقال دهد با تمام وجودباچهره، میمیک، تن وموسیقی صدا این عشق را منتقل می نماید . چقدر بهتر است که تجامعی در شخصیت یک دختر ان به این شکل باشد که بخش دختر انه مردانه آنها به یک میزان افزایش نماید و اما در جایی که بایستی حرف بزنند رفتار جسورانه داشته باشند. شخصیت شهرزاد نشان می دهد با اینکه در مقابل بزرگ آقا قرار گرفته و این فرد بزرگ و قدرتمند است اما حرفش را به زیبا ترین شکل بیان می نماید . او از منطق و دلیل مصرف می نماید و در عین حال اصلی احترام را از یاد نمی برد.

.فرد شهرزاد به گونه ای است که مخاطب را سریع درگیر می نماید . امید، انرژی انگیزه زندگی را در رفتارش می بینیم و صلابت او را به عنوان فرد تحصیلکرده شاهد هستیم با اینکه شهرزاد خانم است در دورهای زندگی می نماید که قطعامردسالاری حرف اول را می زند بازهم قدرت ابراز وجودش خوب است حرفشی را بیان می نماید . حواسشی به عواطف آدم هاهست. مجموع اینها نشان می دهد شخصیت رو به تجامعی دارد که ضعیف شکننده نیست. در عین حالی که از جنیست زنانه خودش فاصله نگرفته مهارت های اجتماعی بالایی دارد که او را به فرد ی دلچسب تبدیل کرده بیننده هم بسیار زیاد زودباشهرزادرابطه برقرار می نماید .این آدم قدر عشق را می داند روی حرفش می ایستد. شهرزاد در شخصیت ش دو وجهه با اهمیت زیاد دارد که چنانچه خانمها این دو وجهه را داشته باشند کامل رفیق داشتنی تر می شوند. یکی اینکه فرد او یخچالی نیست و از حس ات عواطف برخوردار است و دیگر اینکه می تواند ابراز وجود نماید و حرف بزندو شخصیت شیشه ای نداشته باشد. شهرزاد نه تنها حس ات عواطف خوب ی دارد، بلکه بخش منطق ریاضی وجودش هم فعال است می تواند به موقع از هر دو بخشی استفاده نماید

بزرگ آقا، سلطه جو کنترل گر
مجموع خصوصیات ی بزرگ آقا قدرت طلبی او را نشان می دهد اما از اهمیت قدرت برخوردار است. در افراد ثروتمند قدرت طلب این موضوع را می بینیم که بایستی هر چیزی را به هر قیمتی به دست بیاورند هر قدر لازم باشد جهت آن تعرفه می کنند. بزرگ آقا به واسطه اهمیت سیاسی اجتماعی اش تمام امور را کنترل می نماید . زیاد آسان می تواند حس ات عشق را نادیده بگیرد تا به هدفش برسد. قدرت خوب ی در سفسطه کردن و فلسفه بافی دارد تا اوضاع را آن طور که می خواهد به دیگران نشان دهد و در نهایت با رشوه، تهدید و… کارش را جلو می برد. قدرت طلبی در او کاملا مشهود است هر چیزی که بخواهد همان می شود. حتی می بینیم که اطرافیان او از عبارت پدرشهرزاد فرهاد در مساوی خواسته او تسلیم می شوند که این به واسطه قدرت، ثروت و اهمیت اجتماعی بزرگ آقاست. فرد قدرت طلب به افراد دیگر آسیب می رساند اگر جایی نتواند به وسیله پول، قدرت نفود به هدفش برسد، حالش به شدت بد می شود. یعنی بدترین حالی که قدرت طلب می تواند تجربه نماید زمانی است که با هر وسیله ای نمی تواند به مقصودش برسد که اکثرا ٌ این حالت ها کم اتفاق می افتد.

فرهاد، روشنفکرماب هیجانی
فرهاد حتی چنانچه اتفاق بخش اول پیش نمی آمد به نظر نمی رسید که آمادگی ازدواج را داشته باشد، در حالی که در شهرزاد این آمادگی را کاملا می بینیم. انگار شهرزاد تکلیفش با خودش معلوم تر است ولی در فرهاد از هم گسستگیهای عاطفی و اجتماعی به چشـم می خورد. از یک طرف تمرکز بسياري بر روی کارشی دارد و از طرف دیگر روی موارد اجتماعی متمرکز است ممکن است شغلی که گزینش کرده منشعب از همین تمرکز باشد. با توجه به دیالوگهایی که با شهرزاد در کافه دارد ممکن است شهرزاد دلش می خواهد حرفهای دیگری از او بشنود ولی توجه فرهاد بیشتر معطوف بر تاریخ، ادبیات شعر است. فرهاد فردی حس اتی است و در عین حال زندگی خانوادگی با مادر و خواهر خیلی حساس او را از مردهای دیگر احساس اتی تر کرده است. او خواهر دارد و مادری که به شدت به پسرش وابسته، پسردوست و پشتیبانی گر است. مجموع این عوامل از فرهاد فرد ی غیر مستحکم ساخته که احساس ات و هیجانات بر منطقشی غلبه می نماید . با این حال با وجود نقش بهتر مصطفی زمانی در قالب این شخصیت نمی توان با او رابطه برقرار نکرد و مخاطب حس ی می نماید که فرهاد در کنار شهرزاد زوج جالبی را تشکیل می دهند که هر کدام می توانند بخش هایی از طرف مقابل را کامل تر کنند. شعردوستی و علاقه فرهاد به جلسات ادبی نشانگر تیپ فرد رمانتیک احساس اتی است که در گزینش نقش، مصطفی زمانی به واسطه تن موزیک صدا هم اکنون ت چهره این شرایط را نشان می دهد.

قباد: منفعل وفرصت طلب
به نظر می رسد که قباد فردی فرصت طلب است که فقط به خاطر موقعیت شیرین با او همسرداری کرده که این رابطه در نهایت برای ش خوشایند نبوده است. آنچه از ابتدای مجموعه ی می بینیم این است که قباد منفعلانه با پناه بردن به شرب خمر و رفتار نامتعارف بخشی ناکام وجودش را زندگی می نماید . به جمله دیگر به دنبال شادی است ولی نتوانسته در رابطه، شادی رضایت را بدست بیاورد و سعی می نماید با فاکتورهایی غیر از رابطه جهت خودش خوشی ایجاد نماید . انفعالی در این شخصیت کاملا مشهود است بیشتر اوقات عمیقا به فکر فرو می رود. گویا نقشه می کشد به نظر می رسد دنبال روزنه و موقعیت می گردد که هم ضرر نکند در عین حال بتواند خودش را نجات دهد. او متذکر شده که همسرداری ش سرانجام بهتر ی ندارد تلاش های شیرین جهت مجاب کردن او تاثیر گذار نیست. به این ترتیب با فاصله گرفتن ترس و نگرانی ی که از عمویشی دارد انفعالی خاموشی را از خودش نشان می دهد. ممکن است بعدها از این انفعالی خارج شود. شخصیت او به گونهای است که او را فرا میخوانند و او اجرا می نماید . در جریان رودخانه زندگی شناور بوده اما شناگر نیست. علاوه بر این به نظر می رسد که قباد شخصیت بیکار منفعلی دارد. از آنجا که فرد های منفعلی خودشان تصمیم گیرنده نیستند یک نارضایتی در آنها به چشـم می خورد، به طوری که حالشان از وضعیت زندگی خودشان بد می شود انگارهیچ زمان قدرت ابراز وجود را ندارند که بگویند من هستم، من گزینش می کنم و من تصمیم میگیرم.

جمشید هاشم؛ منفعت طلب استرس و
پدران شهرزاد فرهاد که در جریان آنها را با نامهای جمشید و هاشم دیده ایم هر دو افراد منفعتطلبی می باشند . درست که بزرگ آقا شخص با نفوذی است ولی با پیشنهاد مالی آنها را قانع می نماید . این افراد هر دو خودشان را وامدار بزرگ آقا می دانند از طرف او پشتیبانی می شوند و حتی امتیازات بیشتری هم از او میگیرند. هر دوی آنها عقب نشینی می کنند به سمت راضی کردن فرزندانشان پیش می روند تارضایت بزرگ آقا فراهم شود. در نهایت آنچه در شخصیت این دو پدر بارز است منفعت طلبی آنها است. نکته جالبی که در رابطه پدر و مادر فرهاد وجود دارد ارتباط یمیت زیاد بسياري است که دیدن این رفتار درآن نسل لذت بخشی است قابلیت الگوبرداری جهت این نسل را دارد. صمیمیت عشق توام با احترام در رفتار آنها به چشم می خورد به خواسته های احترام می گذارند که نکته جالبی است و ممکن است در گاهي از زوجهای امروزی این حالت ها را کمتر می بینیم. افراد منفعت طلب اکثرا ٌ دلهره و ترس و هستند و بسیار زیاد از جاها چون تمرکزشان روی سود نفع است مراقب هستند که منفعت شان به نخورد می توانند حس ات و عواطف آدم ی را زیر پا بگذارند که این حالت ها در جمشید پررنگ تر دیده می شود.

شیرین؛ وابسته هیجانی
شیرین شخصیت وابسته هیجانی دارد. هر قدر هم که قباد به او بی توجه است باز جلو می آید. با او حرف میزند همچنان تلاش می نماید تا قباد را به سمت خودش بکشاند به طرق مختلف جای خودش را در دل قباد باز نماید اما می بینیم که فاصله گرفتن قباد انفعالشی نیز به شیرین کمکی نمی نماید . شیرین عقب نشینی ندارد و اینقدر برای رسیدن به خواسته اش – که صمیمیت بیشتر با قباد است – تلاش می نماید که نتیجه عکس جالب می دهد. به مفهومخیلی جاها می بینیم که قباد از او دور تر می شود. شیرین شخصیت تکانشی هم دارد و آدم ی نیست که با تدابیر و فکر حرف بزند به دنبال راه حلی بگردد. بخش عاطفی او جلو می رود وقتی به بن بست می رسد بلافاصله با هیجان فحش می گوید و ناآسان می شود با بدرفتاری شرایط را جهت خودش سخت می نماید . بچه دار نشدن حس ضعف به او می دهد برای جلب توجه قباد همچنان در تلاش است.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

کاربرد های آباژور در موارد مختلف

کاربرد های آباژور در موارد مختلف اگر نور نباشد زندگی غیر ممکن خواهد بود. شما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان خرید فیلترشکن خرید vpn خرید vpn ارزان خرید vpn خرید vpn
close
خرید بک لینک قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس خرید وی پی ان